De Steiger

De Steiger is binnen de GGZ in West Brabant en herstelacademie die opgericht is om cliënten een veilige haven te bieden. Door een vrijblijvende inloop is een veilige plek gecreëerd waar cliënten op verschillende gebieden hun creativiteit kunnen uiten. Daarnaast is er uit deze creatieve inloop een voetbalclub voortgekomen.

Deze ‘veilige haven’ is de basis geweest van het logo, dat naast veiligheid ook een kalme stabiele uitstraling heeft.